Uusfilologisen yhdistyksen kuukausikokoukset

Uusfilologinen yhdistys - Nyfilologiska föreningen r.y.
18.2.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • Finnish
  • online
  • adults

Uusfilologinen yhdistys perustettiin vuonna 1887. Yhdistys pyrkii kokouksillaan, esitelmätilaisuuksillaan ja julkaisuillaan edistämään lähinnä saksaan, englantiin ja romaanisiin kieliin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja näiden aineiden korkeakouluopintoja. Yhdistyksen jäsenet ovat tutkijoita, opiskelijoita ja opettajia.

Yhdistyksen kuukausikokoukset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia, jotka järjestetään ainakin keväällä 2021 etäyhteydellä (Zoom). Kuukausikokouksissa esitelmöi yksi tai useampi tutkija omasta tutkimuksestaan suomeksi (joskus tutkittavalla kielellä). Kokousten päivämäärät ja esitelmät löytyvät yhdistyksen verkkosivulta. Etäyhteydellä järjestettäviin kokouksiin pyydetään ennakkoilmoittautumista.

Keväällä järjestetään kolme kokousta: 18.2., 25.3. ja 29.4. Syksyllä järjestetään nuorten tutkijoiden ilta, jossa yksi nuori tutkija kultakin yhdistyksen edustamalta filologia-alalta esittelee omaa tutkimustaan. Lisäksi syksyllä järjestetään teemasymposium myöhemmin ilmoitettavasta kielitieteellisestä aiheesta. Syksyn kokousajat ilmoitetaan myöhemmin keväällä.

Read more