Tutkittu tieto luo yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta! -kampanja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk
15.3.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • Finnish
  • verkossa ja paikan päällä
  • adults

Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia järjestää vuoden 2021 aikana tutkittua tietoa esille nostavan ”Tutkittu tieto luo yhdenvertaista ja osallistuvaa nuoruutta!” -kampanjan.

Tutkittua tietoa ja sen merkitystä tuodaan kampanjassa esille mm. seuraavilla toimenpiteillä:

Juvenian nuoriin ja nuorisoalaan liittyvien tutkimustulosten julkaisut

tutkijan työn esittely

sosiaalisen median julkaisuissa: esimerkiksi tutkimustulosten kiteyttäminen, infograafit, tutkitun tiedon merkitys erityisesti nuorille kohdennetusti tiedekasvatuksen ajatuksella

tutkittu tieto nuorisotyön ja nuorisopolitiikan tukena.

Read more