Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hankkeen tuotokset

Suomen Rooman-instituutti
1.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • Finnish
  • online
  • adults

Tiedeinstituuttien avoin tutkimusdata -hanke (2018–2020) oli Suomen ulkomailla toimivien tiedeinstituuttien yhteinen projekti, joka keskittyi instituuttien tutkimusaineistojen digitaaliseen hallintaan ja avoimeen jakamiseen. Mukana olivat Suomen ulkomailla toimivat tiedeinstituutit eli Ateenan, Japanin, Lähi-idän ja Rooman instituutit. Hanke sai avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Tavoitteena oli tiedeinstituuttien tutkimusaineistojen digitaalisen hallinnan vakiinnuttaminen kansallisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti. Hankkeella vahvistettiin instituuteissa tehtävän tieteen ja tutkimuksen avoimuutta sekä tieteen kansainvälistymistä.

Hankkeen aikana kartoitettiin tutkimusaineistojen digitoinnin, digitaalisen säilytyksen ja avoimen jakamisen parhaat käytännöt. Selvitystyötä hyödyntäen laadittiin ohjeistus instituuttien tutkijoille ja instituuttien tutkimushallintoon sekä suosituksia instituutteja ylläpitäville taustasäätiöille kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeiden tutkimusaineistojen hallintaan, säilyttämiseen ja jakamiseen.

Hankkeen keskeiset asiakirjat on julkaistu ja kaikkien saatavilla (linkit asiakirjoihin hankkeen sivulla):

– Digitaalisen aineistonhallinnan käsikirja
– Toimintamalli digitaaliseen aineistonhallintaan
– Pilot projects of the Finnish Academic Institutes Abroad – Open Research Data
– Loppuraportti (ml. suositukset säätiöille)

Read more