Lumen-verkkolehti

Lapin AMK
28.1.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • Finnish
  • online
  • adults

Lapin ammattikorkeakoulun verkkolehti Lumen jakaa pohjoista tietoa ja arktista osaamista, jota kertyy ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden opetus ja TKI-työssä. Yleistajuisista artikkeleista ja puheenvuoroista koostuva lehti ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

Numeron 1/2021 teemana on Yhteisöllisyys 2020-luvulla. 28.1. ilmestyvässä numerossa julkaistaan yhteisöä ja yhteisöllisyyttä pohtivia sekä teoreettisia että tapausartikkeleita: Mitä yhteisöllisyys tarkoittaa ja voi tarkoittaa, miten se näkyy, miten se toimii ja mitä siitä (tai sen puutteesta) voi seurata elämisen ja elinkeinotoiminnan eri alueilla ja sektoreilla – niin globaalisti kuin lokaalisestikin.

Numeron 2/2021 teemana on Turvallisuus muutoksessa. Turvallisuus on perustarpeemme, jota etsimme tietoisesti tai tiedostamatta. Turvallisuus on sekä tunnetta että fyysistä konkretiaa. Määritelmällisesti turvallisuus on järjestelemän tila, jossa riskit ovat hyväksyttävällä tasolla. Onko ihminen kuitenkaan aina turvallisuushakuinen? Kykenemmekö ennakoimaan riskejä ja onko tilannekuvamme ajan tasalla? Osaammeko vastata tulevaisuuden turvallisuuden tai turvallisuuden tulevaisuuden haasteisiin?

Lehdessä julkaistaan sekä teoreettisia että tapausartikkeleita laajalti asiantuntijoilta, elinkeinoelämästä ja turvallisuuden kokijoilta ja tekijöiltä.

Read more