Kuntoutus työelämän käännekohdassa -webinaari

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys Kutke ry
18.3.2021 09:30
Koko Suomi
  • Finnish
  • online
  • adults

Kaikenikäisen ja osaavan työvoiman tarve kasvaa, kun työikäisten osuus väestöstä pienenee lähivuosikymmeninä. Työvoimavajeita paikataan esimerkiksi jatkuvalla oppimisella, maahanmuuttajilla ja robotisaatiolla. Kaikki eivät kuitenkaan kelpaa työmarkkinoille, ja ikääntyvien, puutteellisen osaamisen ja heikon työkyvyn omaavien työllistyminen kangertelee. Covid-19 -pandemia on tuonut mukanaan uudenlaisia kuntoutuksen tarpeita. Ikä-ihmisten yhteiskunnassa työ- ja toimintakyky ovat yhteiskunnallisen kestävyyden valttikortit, jotka mahdollistavat riittävän työllisyyden, itsensä toteuttamisen ja hoivan toteutumisen. Tämän nopean muutoksen edessä tarvitaan kaikkiin ikä- ja väestöryhmiin kohdentuvaa kuntoutusta sekä kuntoutuksen tutkimusta ja kehittämistä.

Kuntoutus työelämän käännekohdassa -webinaarissa käsitellään kuntoutusta työelämän käännekohdissa neljän kutsuluennoitsijan ja abstraktien perusteella valittujen lyhyiden suullisten esitysten kautta.

Read more