Gerontologia-lehti

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
8.2.2021-31.12.2021
Koko Suomi
  • Finnish
  • online
  • adults

Gerontologia-lehti on Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n julkaisema tieteellinen aikakauslehti, jota on julkaistu vuodesta 1987 lähtien.
Lehdessä julkaistaan sekä suomen- että ruotsinkielisiä tieteellisiä artikkeleita ja katsauksia sekä muita kirjoituksia gerontologian kaikilta osa-alueilta. Ihmisen elämänkulkua, vanhenemista ja vanhuutta tarkastellaan eri tieteiden näkökulmista.

Kirjoittajina on mm. terveystieteiden, yhteiskuntatieteiden, lääketieteen ja liikuntatieteiden edustajia. Uuden tutkimustiedon lisäksi lehti esittelee kehitystyötä ja alan uutta kirjallisuutta sekä tarjoaa tilaa keskustelulle ja kritiikille.

Read more