Arvoa ja arvottomuutta – kansalaisten kokemuksia arvokkuudesta ja sen loukkauksista

Tampereen ammattikorkeakoulun LeGiT-tutkimusryhmä ja Itä-Suomen yliopiston UEFConnect-tutkijaryhmä
20.4.2021 15:00
Koko Suomi
  • Finnish
  • online
  • adults

Tapahtumassa luodaan katsaus siihen, mistä muodostuu kansalaisten kokemus arvokkuudesta ja millaisissa tilanteissa arvokkuutta on loukattu. Ohjelma rakentuu kirjastohuone -tyyppisen asiantuntijakeskustelun kautta. Kirjastohuone kuvastaa rentoa tunnelmaa, jossa asiaa voidaan pohdiskella ääneen tutkitun tiedon kautta.

Tapahtuma järjestetään webinaarina ja siihen luodaan osallistavia elementtejä, helppoja tapoja, joilla kaikki voivat osallistua, esim. chatti-ikkuna, padlet- tai flinga-seinä. Yksi henkilö opastaa osallistujia näiden käytössä. Kuulijoilla on myös mahdollisuus kertoa omia kokemuksiaan webinaarin teemoista joko sanallisesti tai vastaamalla on-line -kyselyyn.

Read more