LUMA-osaaja on tutkitun tiedon valtiaita

“Tarvitsemme riittävästi LUMA-osaamista ja -ammattilaisia, jotta yhteiskunta voi kukoistaa innovaatioilla ja kestävillä ratkaisuilla”, kirjoittaa opetusneuvos Paavo-Petri Ahonen Tutkitun tiedon teemavuoden blogissa. ”Kattava LUMA-kasvatus ja -koulutus valmistaa tulevaisuutta varten.”

Kiinnostus tutkittuun tietoon ja kyky sen hyödyntämiseen opitaan. Yksinkertaisenkin tilastollisen kuvaajan tai biologisen prosessin ymmärtäminen vaatii taitoa. Otetaanpa esimerkiksi yhteyttämisen perusperiaate kasvikunnassa. Sen ymmärrys tulee tiedekasvatuksen ja elinikäisen tiedeoppimisen myötä – toivottavasti jokaiselle meistä jo varhaisesta iästä alkaen.

LUMA lyhenteenä viittaa luonnontieteisiin ja matematiikkaan. Myös teknologia ja insinööritieteet luetaan mukaan LUMA-aineisiin. Ne ovat yhteiskunnallisesti elintärkeitä aloja taloudellisen ja sosiaalisesti tasa-arvoisen hyvinvoinnin kehittymisessä. Myös koulutuksen kannalta LUMA-aineet ylittävät oppiaineiden ja koulutusalojen rajat. Ne antavat ajatteluun ja käyttäytymiseen tärkeitä loogisuuden ja järjestelmällisyyden taitoja.

Ihminen, joka on valmistunut työuralleen LUMA-alan koulutusohjelmasta, on saanut taitoja, jotka vastaavat hyvin nykyiseen työvoiman kysyntään. Tarvitsemme riittävästi LUMA-osaamista ja -ammattilaisia, jotta yhteiskunta voi kukoistaa innovaatioilla ja kestävillä ratkaisuilla.

Sanotaankin, että luonnontieteet ja tekniikka auttavat meitä ratkaisemaan maailman nykyiset haasteet. Mutta ei ole syytä tehdä arvottavaa vastakkainasettelua eri koulutusten ja tieteenalojen välille. Tarvitsemme myös yhteiskunnan lainalaisuuksien tuntemusta ja humanistista osaamista.

LUMA on kuitenkin nostettu erityiseen asemaan, koska huoli sen alojen erityisosaajien määrästä on todellinen Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Tutkittua tietoa maailman haasteiden selättämiseksi tarvitaan paljon, mitä LUMA-alat tarjoavat.

LUMA-taidoille on yhteiskunnassa suuri kysyntä. Näiden alojen koulutus antaa ihmisille valmiudet käyttää ja tuottaa tietoa erityisosaamisensa mukaan. Lisäksi LUMA-perusteiden tuntemus on eduksi millä tahansa alalla. Useimmat työtehtävät ovat enemmän tai vähemmän yhteydessä LUMA-osaamiseen, erityisesti teollisuudessa. Eikä luonnon lainalaisuuksien tunteminen ole missään haitaksi.

Kattava LUMA-kasvatus ja -koulutus valmistaa tulevaisuutta varten. Se perustuu tiimityöhön, tutkimukseen ja eri alojen yhteistyöhön. Opiskelijoilleen ala tarjoaa ajattelutavan, jonka avulla voi tulla osaksi hyvin kommunikoivaa, työhönsä tyytyväistä ja tuottavaa työvoimaa.

Yksi keskeisistä tavoitteista LUMA-alan kehittämiseksi on kannustaa naisia ​​ja vähemmistöjä hakeutumaan entistä laajemmin näiden alojen pariin. Se mahdollistaa sukupuolten välisen ja eri etnisten ryhmien välisen tilastollisen kuilun kaventumisen. Yhteiskunnan kannalta tämä on tärkeää, jotta kaikista ryhmistä saadaan paras potentiaali käyttöön tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Tähän muutokseen tarvitsemme asenteiden muutosta, sitoutumista ja osallistumista kouluilta, päättäjiltä, vanhemmilta ja koko yhteiskunnalta.

Paavo-Petri Ahonen

Kirjoittaja työskentelee opetusneuvoksena opetus- ja kulttuuriministeriössä ja on Tutkitun tiedon teemavuoden ohjausryhmän jäsen.

Vanhemmat julkaisut:

3.12.2021
Ympäristöministeriössä pohdittiin alkuvuodesta 2020, millaisesta tieteellisestä asiantuntijatuesta lakihanke tai strategian valmistelu hyötyisi. Näin syntyi kymmenisen vuorovaikutteisen tutkijayhteistyön pilottihanketta. Niistä yksi oli tiedesparraus, jota ympäristöministeriön erityisasiantuntija Kirsi-Marja Lonkila tarkastelee Tutkitun tiedon teemavuoden blogissa.
17.11.2021
Tiedekeskus Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski ja johtaja Liisa Savunen Suomen Akatemiasta keskustelevat tutkitun tiedon tavoittavuudesta ja sen haasteista Tutkitun tiedon teemavuoden blogissa.
20.10.2021
"Tilastojen ja tiedon luku- ja käyttötaito on muodostunut kansalaistaidoksi – välttämättömäksi selviytymiskeinoksi yhteiskunnassa", kirjoittaa Tilastokeskuksen ryhmäpäällikkö Reija Helenius Tutkitun tiedon teemavuoden blogissa.